Darujte nám 2 % z daní

Naša farnosť vďaka občianskemu združeniu Bonum factum môže aj tento rok získať 2 % z daní. Ak máte možnosť darovať tieto percentá, vďačne ich prijmeme a v našej farnosti ich využijeme na šírenie radostnej evanjeliovej zvesti prostredníctvom pastorácie rodín, mládeže a detí. 

Boh nech vám to odmení.

Čítať viac >