Púť ku krížu na Hŕbok

Vo sviatok Presvätej Bohorodičky spolutrpiteľky a v rámci posviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom putovali veriaci z našej farnosti ako každý rok ku krížu na Hŕbku, kde si spoločnou modlitbou uctili ukrižovaného Krista. Púte sa zúčastnili aj veriaci z filiálky Krompachy. Otec Tomáš vo svojom príhovore zdôraznil význam kríža, ktorý nie je vôbec nemým svedectvom, ale manifestuje veľkosť Božieho zamilovania si človeka. Takto i nás skrze toto svedectvo Božej lásky z kríža volá stávať sa jeho hlasnými svedkami v tomto svete. Aby láska, ktorá sa nás dotýka z kríža bola svedectvom nášho života… a poukázal tiež na milosť, že sme sa tejto púte mohli aj tento rok zúčastniť.

foto: Eduard Bulyna

Stretnutie s pápežom Františkom

Takmer plný autobus veriacich z našej farnosti vyštartoval ráno o tretej hodine zo Sloviniek, aby dorazil do Prešova v dostatočnom predstihu.
Farníci sa pridali k programu modlitbou utierne sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom. Priam symbolicky sa slávenie tohto sviatku skutočne vysielalo do celého sveta. Bohatý a pestrý duchovno-kultúrny program skrátil čakanie na príchod hlavy katolíckej Cirkvi. V príhovore v talianskom jazyku pápež František poukázal na sv. apoštola a evanjelistu Jána, ktorý videl v kríži Božie dielo, spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu slávu a vydal o tom svedectvo. Ježiš Kristus si vybral cestu kríža, aby nebol na zemi žiadny človek až taký zúfalý, aby sa s Ním nemohol stretnúť.
V závere povzbudil prítomných, aby na príhovor Božej Matky prosili o milosť obrátiť pohľad srdca na Ukrižovaného, aby viera prekvitala v plnosti a svedectvo prinášalo ovocie.
Radosť zo stretnutia po návrate všetci účastníci priniesli po návrate aj do svojich domovov.

Púť otcov a synov

Z dôvodu predpokladaného nepriaznivého počasia sa prekladá na neurčito.

Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva na 2. ročník Púte synov a Otcov, ktorá sa uskutoční 1. septembra. Otcov a synov čaká dobrodružný čas pri splavovaní Ružína, lukostreľbe, Geocachingu, či duchovnom slove. Poplatok za otca so synmi je 20 eur. Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár na stránke www.aetos.sk