POŽEHNANIE VÍNA VO SVIATOK JÁNA TEOLÓGA

Spomienku na odchod do večnosti svätého apoštola Jána Teológa v nedeľu 26. septembra sme v našej farnosti svätého Juraja v Slovinkách oslávili spoločnými modlitbami a následným agapé. Popoludní sme sa stretli pri modlitbe Akatistu k svätému Jozefovi vo farskom chráme. Prežívajúc pápežom Františkom vyhlásený Rok svätého Jozefa v celej Cirkvi sme si modlitbou vyprosovali otvorenosť pre uskutočnenie Božích skutkov v našich životoch. Nasledovalo požehnanie vína, ako pamiatka na zázrak, kedy apoštol Ján vypil otrávené víno, ktoré mu vôbec neuškodilo.

Čítať viac >

PREHĽAD OPATRENÍ V NAŠEJ FARNOSTI OD 20. SEPTEMBRA 2021

Od pondelka sme podľa COVID automatu v 1. stupni ostražitosti.

Počas týždňa: účasť na liturgii pre základ – teda pre všetkých. Podľa predpisu maximálne jedna osoba na 15 m². To znamená, že kapacita nášho chrámu je 46 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

V nedeľu a sviatky: OTP. Povinný zoznam účastníkov.

Ostatní budete mať možnosť účasti pri chráme.

Opatrenia platné od pondelka 20. septembra 2021

– Pod “základom“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
– Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
– Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

zdroj: TK KBS